Nhân sự Sài Gòn

Dàn âm thanh aray treo nhập khẩu

Dàn âm thanh aray treo nhập khẩu

Do Kỹ sư công nghệ cao By Hữu Giàu Kiểm định chất âm vượt trội chuyên dùng sự kiện ngoài trời Với công suất khủng 10000W phủ dày chất âm với 5000 khách hàng dự tiệt