Nhân sự Sài Gòn

MC chuyên nghiệp ( Song ngữ )

MC Ngọc Ánh

Chuyên Dẫn các sự kiện thương mại doanh nghiệp tốt nghiệp Cao đẳng nghệ thuật và học nâng cao bồi dưỡng kỹ năng dẫn chương trình

Ngoài ra MC Ngọc ánh hoc thêm nâng cao tiếng anh , tiếng hàn , tiếng đài loan nhằm phục vụ dẫn thuyết sự kiện cho doanh nghiệp quốc tế tại việt nam

MC : Ngọc Ánh