Nhân sự Sài Gòn

Ảo thuật Gia Mạnh Hùng

Ảo thuật gia mạnh hùng ngụ TP HCM chuyên các ảo thuật lạ mắt như :

=> Giấy hóa ra tiền

=> Khăn tay hóa ra chim bồ câu

=> Khăn tay hóa ra bông hồng

=> Khăn tay ghép lại hóa ra cây thanh sắt

=> Và còn các trò diễn ảo thuật khác