Nhân sự Sài Gòn

Sân khấu khung nhôm hộp kim

Diện tích rộng

4x6m

5x10m

10x12m

6x16m