Nhân sự Sài Gòn

Lễ Tân Hôn => Quốc Thái Và Bích Ngọc

Show Cưới Ngày 28/8/2018 Tại nhà trai ( Xã Long tân . TP bà rịa )

Band Nhạc Hữu giàu thực hiện

By Hữu giàu Studio

Vui lòng xem đoạn video dưới  ⇓