Nhân sự Sài Gòn

Show cưới tại Tp bà rịa

Show cưới tại TP bà rịa

Bộ phận Ekip :

Ekip : Nhạc công và MC

Kỹ thuật âm thanh

Kỹ thuật ánh sáng

Kỹ thuật màn hình led sân khấu