Nhân sự Sài Gòn

Sự kiện ra mắt điện thoại Oppo

Show sự kiện tại Oppo

Chuyên cho thuê sân khấu diện tích rộng

⇒ cao 0,5m -> 1,8m

⇒ dài 10m -> 12m

Thực hiện By Hữu Giàu Side Event